Ο προφήτης Μωυσής


4η Σεπτεμβρίου

Υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ηγετικές προσωπικότητες όλων όσοι αναδείχθηκαν από τον Κύριο στη μακραίωνη ιστορία του παλαιού Ισραήλ. Ο θεόπτης Μωυσής υπολογίζεται ότι γεννήθηκε το 1569 π.Χ. στην Αίγυπτο. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος από τη φυλή του Λευί και ονομαζόταν Άβραμ και η μητέρα του Ιωχαβέδ. Όταν ο Φαραώ διέταξε να σφαγούν τα νήπια των Εβραίων, η μητέρα του τον έβαλε μέσα σε ένα κιβώτιο και τον άφησε στις όχθες του ποταμού Νείλου. Εκεί όμως πήγαινε η κόρη του Φαραώ για να λουστεί. Βρήκε τον Μωυσή, τον υιοθέτησε και τον μόρφωσε άριστα στην αιγυπτιακή σοφία.

Όταν ο Μωυσής ήταν σαράντα χρονών, σκότωσε κάποιον Αιγύπτιο και για να μην υποστεί την οργή του Φαραώ κατέφυγε στη γη Μαδιάμ όπου έγινε βοσκός. Εκεί παντρεύτηκε τη Σεπφώρα, από την οποία απέκτησε δύο γιους. Καθώς βοσκούσε τα πρόβατα στη Χωρήβ, τα μάτια του είδαν πρωτοφανές θαύμα, την καιόμενη αλλά μη φλεγόμενη βάτο, και άκουσε τη φωνή του Θεού που του ανέθετε να ελευθερώσει τους Εβραίους από τη δουλεία του Φαραώ, πράγμα που τελικά έκανε.

Τους πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα με τον τρόπο που γνωρίζουμε από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και για σαράντα χρόνια ήταν ηγέτης τους στην περιπλάνησή τους στην έρημο. Μάλιστα, παρέλαβε το Νόμο (τις Δέκα Εντολές) στο όρος Σινά. Τελικά, ο Μωυσής δεν αξιώθηκε να μπει στη Γη της Επαγγελίας, παρά μόνο να τη δει από μακριά, από την κορυφή του όρους Νεβώ όπου πέθανε και τάφηκε.

Ἀπολυτίκιον

Γνόφον ἄυλον τεθεαμένος, νόμον ἔνθεον πλαξίν ἐδέξω, ὡς θεάμων μυστηρίων τοῦ Πνεύματος. Καὶ καταπλήξας τὴν Αἴγυπτον θαύμασι, δημαγωγὸς Ἰσραὴλ ἐχρημάτισας. Μωσῆ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Τοῦ προφήτου σου Μωϋσέως τὴν μνήμην, Κύριε, ἑορτάζοντες, δι’ αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν· σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.