Οι άγιοι μάρτυρες Ευδόξιος, Ζήνων, Ρωμύλος και Μακάριος

και επίσης 11.000 μάρτυρες και 1.104 στρατιώτες

6η Σεπτεμβρίου

Από αυτούς, ο μεν Ρωμύλος ήταν πραιπόσιτος (προϊστάμενος στις υπηρεσίες του παλατιού και ανώτατος αυλικός αξιωματούχος) στο αξίωμα στα χρόνια του διώκτη των χριστιανών Τραϊανού (97-117 μ.Χ.). Στην αρχή και ο Ρωμύλος ήταν διώκτης των χριστιανών και ο Τραϊανός τον έστειλε στη Γαλλία για να εξαναγκάσει τους εκεί χριστιανούς στρατιώτες να προσκυνήσουν τα είδωλα. Δεν τα κατάφερε όμως και εξόρισε 11.000 από αυτούς στην Αρμενία, όπου θανατώθηκαν όλοι στη Μελιτινή. Ο Ρωμύλος όμως μεταμελήθηκε και έλεγξε με θάρρος τη σκληρότητα του Τραϊανού. Τότε υπέστη φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Ο δε Ευδόξιος, κόμης στο αξίωμα και χριστιανός στον επί Διοκλητιανού διωγμό, συνελήφθη από τον άρχοντα της Μελιτινής και, αφού βασανίστηκε σκληρά, τελικά αποκεφαλίστηκε μαζί με τον Μακάριο, τον Ζήνωνα και 1.104 στρατιώτες.