Ο όσιος Νικάνωρ

7η Αυγούστου

Ο όσιος Νικάνωρ ήταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε τον 14ο αι μ.Χ. Οι γονείς του ονομάζονταν Ιωάννης και Μαρία. Ήταν πολύ πλούσιοι αλλά και πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Απέκτησαν μόνο ένα παιδί, που το ονόμασαν Νικόλαο, και από την αρχή προσπάθησαν να το αναθρέψουν σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Αλλ’ ενώ ο Νικόλαος ήταν 20 χρονών, πεθαίνει ο πατέρας του και μετά από λίγα χρόνια και η μητέρα του. Τότε αυτός, διαμοίρασε όλη τη μεγάλη κληρονομιά στους φτωχούς και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνωρ. Κατόπιν, με την επιμονή του αρχιερέα Θεσσαλονίκης δέχτηκε να γίνει και ιερέας.

Στο όρος Βέρμιν υπήρχε μονή που έκτισε μοναχός με το όνομα Καλλίστρατος. Εκεί λοιπόν, πήγε να μονάσει ο Νικάνωρ και από εκεί κατέβαινε και εμψύχωνε τον λαό των γύρω πόλεων και χωριών να μένουν σταθεροί στην πίστη τους ακόμη και με θυσία της ζωής τους. Κάποια νύκτα και ενώ ο Νικάνωρ προσευχόταν, άκουσε φωνή να του λέει να πάει στην κορυφή του όρους και ότι εκεί θα βρει την εικόνα του Κυρίου. Πράγματι την επόμενη μέρα τα λεγόμενα της φωνής επαληθεύτηκαν και ο Νικάνωρ στο σημείο εκείνο έκτισε εκκλησία και μοναστήρι στο όνομα της Μεταμόρφωσης του Κυρίου.

Η αγία ζωή του Νικάνορα τερμάτισε την 7η Αυγούστου 1419 μ.Χ.