Η πίστη μιας Χαναναίας

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 Πατήστε εδώ για να κατεβάστε τα Αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας σε αρχείο pdf:  Αποστολικό Ανάγνωσμα (B΄ Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1) Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ...

Η παραβολή των ταλάντων

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 Πατήστε εδώ για να κατεβάστε τα Αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας σε αρχείο pdf:  Αποστολικό Ανάγνωσμα (Β΄ Κορ. στ΄ 1-10) Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· Αδελφοί, συνεργάτες του Θεού...