Ο άγιος Αναστάσιος

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

10η Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με τους «ΒΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ» του Μ. Γαλανού, οι διάφοροι Συναξαριστές καθώς και τα Μηναία εκ παραδρομής αναφέρουν την ημέρα αυτή μνήμη του Αναστασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Εννοούν δε τον Αναστάσιο εκείνο, που διαδέχθηκε τον πατριάρχη Γερμανό, αφού τον υποστήριξε ο Λέων ο Γ΄ και συνέπραξε εναντίον των αγίων εικόνων. Αυτός ήταν τόσο μισητός στον κόσμο των ορθοδόξων, ώστε – καθώς εξιστορεί ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων – τη στιγμή που γινόταν πατριάρχης, ευσεβείς και σεμνές γυναίκες της Κωνσταντινούπολης όρμησαν στο ναό με πέτρες και ξύλα και φωνάζοντάς τον “πληρωμένο προδότη” και “λύκο” τον έδιωξαν. Τέτοιος ελεεινός ιεράρχης δεν έχει φυσικά καμιά θέση στην τάξη των Αγίων. Αντ’ αυτού η τιμή ανήκει σε άλλον Αναστάσιο, πατριάρχη Ιεροσολύμων, που υπήρξε άνδρας ευσεβής και διακρίθηκε για τη θεάρεστη ζωή του. Έχασε μάλιστα και το θρόνο του υποστηρίζοντας τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στη Χαλκηδόνα. Την ορθή αυτή γνώμη χρωστούμε στο σοφό πατριάρχη Κωνστάντιο τον Α΄.