Ο άγιος Σισίνιος

ο Ομολογητής

23η Νοεμβρίου

Καταγόταν από την Κύζικο και διέπρεψε κατά το διωγμό του Διοκλητιανού. Κήρυξε με θάρρος τη χριστιανική αλήθεια, υπέστη πολλές φυλακίσεις και ξυλοδαρμούς άσπλαχνους. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ανέκτησε την ελευθερία του και εξακολούθησε το ευσεβές και αθλοφόρο του στάδιο. Όταν εμφανίστηκε η αίρεση του Αρείου, αναμίχθηκε στην πάλη μαχόμενος για το ορθόδοξο δόγμα. Κι έτσι με ευσέβεια αγωνιζόμενος πέρασε ο Σισίνιος τη ζωή του, που ήταν όλη αφιερωμένη στον Χριστό.