Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του αγίου Ιωάννη του

Προδρόμου

29η Αυγούστου

Γεννήθηκε από τον αρχιερέα Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην έρημο, όπου ασκήτευε και προετοίμαζε τους ανθρώπους για τον ερχομό του Κυρίου. Αξιώθηκε μάλιστα να βαπτίσει τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ο Ιωάννης είναι αυτός για τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος προφήτης από όσους γέννησαν γυναίκες. Είναι αυτός που σκίρτησε από την κοιλιά της μητέρας του και κήρυξε τον Χριστό στους ανθρώπους πάνω στη γη και στους νεκρούς στον Άδη. «Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο οποίος ακόμη ζει». Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδας, που ήταν γυναίκα του αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου. Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε, παρακινούμενος από την Ηρωδιάδα. Σε κάποια γιορτή όμως, των γενεθλίων του, ο Ηρώδης, μεθυσμένος, υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδας, Σαλώμη, ό,τι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της. Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάδα είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Προδρόμου. Πράγμα που τελικά έγινε. Ο Ιωάννης αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη, επειδή ασκούσε σε αυτόν έλεγχο για την παράνομη πράξη της μοιχείας του με την Ηρωδιάδα.

Το Άγιο σώμα του ενταφιάστηκε με εξαιρετικές τιμές από τους μαθητές του. Ο Ιωάννης είναι αυτός που ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπινης φύσης και βάπτισε τον καθαρό και αμόλυντο Χριστό, που με τη θεία του γέννηση ξεπέρασε τους νόμους της φύσης. Όλα αυτά έγιναν στην πόλη Σεβαστή, η οποία απέχει από τα Ιεροσόλυμα μιας ημέρας πορεία. Εκεί ο, μετά τον Ηρώδη, τετράρχης έκτισε τα βασιλικά του ανάκτορα, εκεί έγινε και το συμπόσιο που στοίχισε το θάνατο του Προφήτη. Εκεί, ενταφιάστηκε σε μέρος απόκρυφο και το προφητικό και Άγιο σώμα του Ιωάννη με τη φροντίδα των μαθητών του. Ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια. Η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 7 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιον

Μνήμη Δικαίου μετ’ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε. Ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπερήθλησας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.