Ο όσιος Πιτυρούν

29η Νοεμβρίου

Ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου και πήρε από τις αρετές και τα χαρίσματα εκείνου, η δε εγκράτειά του έφτανε στον πιο αυστηρό ασκητισμό. Πολλές φορές έμεινε εντελώς νηστικός, χωρίς καθόλου να ζημιωθεί η υγεία του ή να ελαττωθεί η πνευματική αντοχή και η προθυμία του. Συχνά του έλεγαν οι μοναχοί για οράματα στα οποία εμφανίζονταν σε αυτούς οι δαίμονες. Εκείνος τότε έλεγε: Β«Εγώ φοβάμαι περισσότερο τα δαιμόνια που φωλιάζουν την υπερηφάνεια, τη φιλαργυρία, τη φιληδονία και άλλα παρόμοια πάθη. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή προς αυτάΒ». Ο όσιος Πιτυρούν απεβίωσε ειρηνικά.