Η Σύναξη των αγίων εβδομήκοντα Αποστόλων

4η Ιανουαρίου

Για αυτούς τους Αποστόλους πληροφορίες αντλούμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο δέκατο κεφάλαιο. Τους εξέλεξε ο Χριστός ύστερα από τους Δώδεκα, για να βοηθούν το έργο Tου πηγαίνοντας αυτοί πρωτύτερα σε κάθε πόλη και δρόμο από όπου έμελλε να περάσει κατόπιν ο Ίδιος και προετοιμάζοντας τους κατοίκους για τον ερχομό Του.

Το έργο των Αποστόλων αυτών ως προς τις ψυχές ήταν η σωτηρία, ως προς τα σώματα που ασθενούσαν ήταν η θαυματουργική θεραπεία τους. Αλλά ο δρόμος τους έμελλε να είναι πλήρης περιπετειών και κινδύνων. Για να το δείξει αυτό ο Χριστός και να χαρακτηρίσει την ηθική αντίθεση μεταξύ των μαθητών Του και των εχθρών του ονόματος και της ζωής Του, είπε στους Εβδομήκοντα:

-Ιδού, σας αποστέλλω ως αρνία εν μέσω λύκων.

Στον αγώνα αυτό έπρεπε να βάλουν όλες τους τις δυνάμεις χωρίς να χάσουν ούτε στιγμή. Γι’ αυτό, τους είπε ότι όφειλαν να μη σταματούν και να μη χαιρετούν κανένα στο δρόμο. Τι μάθημα για μερικούς πνευματικούς εργάτες, οι οποίοι χάνουν άσκοπα ώρες και μέρες φλυαρώντας αντί να διδάσκουν, λιμνάζοντας αντί να δραστηριοποιούνται, σκανδαλίζοντας αντί να οικοδομούν. Ο Κύριος τους είπε πως έπρεπε να μένουν σε όποιο σπίτι τους δεχόταν, να τρώνε και να πίνουν ό,τι τους προσφερόταν και να μην αλλάζουν τόπο διαμονής. Τους ζήτησε να θεραπεύουν τους αρρώστους και να αναγγέλλουν τον ερχομό της βασιλείας του Θεού και τους διαβεβαίωσε πως η πόλη που δεν θα τους καλοδεχόταν δεν θα είχε την επιείκεια του Θεού κατά την ημέρα της Κρίσης.

Οι εβδομήκοντα Απόστολοι είχαν εντολή από τον Ιησού να μην έχουν μαζί τους ούτε βαλάντιο (χρήματα) ούτε δισάκι (σακίδιο) ούτε παπούτσια. Γιατί; Για να φανεί ότι οι στρατιώτες του Χριστού πρέπει να έχουν αυταπάρνηση και να εξοικειώνονται με όλες τις στερήσεις και για να αποδειχθεί ότι ο Θεός με μηδαμινά μέσα κατορθώνει τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα έργα. Αλλά οι φτωχοί και ανυπόδητοι Απόστολοι είχαν ηθικό κύρος και πνευματικό αξίωμα, το οποίο τους έκανε λαμπρότερους από βασιλιάδες και αυτοκράτορες. Διότι ο Χριστός τους είπε: “Εκείνος ο οποίος ακούει τα λόγια σας, εμένα ακούει, και όποιος δεν ακούει τα λόγια σας, ούτε εμένα ακούει”.

Οι Εβδομήκοντα εκτέλεσαν την αποστολή τους με κάθε ακρίβεια και πειθαρχία όταν ο Χριστός ήταν στη γη. Αλλά και ύστερα από την Ανάληψή Του και το σχηματισμό της Εκκλησίας Του έκαναν με ζήλο και αυταπάρνηση όλοι το καθήκον τους.

Ἀπολυτίκιον

Tοὺς ἑβδομήκοντα σοφοὺς Ἀποστόλους, ὡς εὐσεβείας γεωργοὺς θεηγόρους, χαρμονικῶς αἰνέσωμεν ᾀσμάτων ᾠδαῖς, οὗτοι γὰρ τῆς πίστεως τὸν σωτήριον λόγον κόσμῳ ἐγκατέσπειραν, ὡς Χριστοῦ οἰκονόμοι καὶ νῦν ἀπαύστως νέμουσιν ἡμῖν τῶν ἐπταισμένων θεόθεν τὴν ἄφεσιν.