Κυριακή των Βαΐων

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την πανηγυρική είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Τότε, ερχόμενος ο Ιησούς από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του έφεραν ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του για να μπει στην πόλη.

Ο λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς έρχεται, πήρε αμέσως στα χέρια του βάγια από φοίνικες και βγήκε να Τον υποδεχτεί. Και άλλοι μεν με τα ρούχα τους, άλλοι δε κόβοντας κλαδιά από τα δέντρα, έστρωναν τον δρόμο απ’ όπου ο Ιησούς θα περνούσε. Και όλοι μαζί, ακόμα και τα μικρά παιδιά, φώναζαν: «Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ».

Ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα «ἐπί πῶλον ὄνου». Πορεύεται επάνω σε ένα γαϊδουράκι και οι Ισραηλίτες Τον υποδέχονται με τιμές ως Βασιλιά. Εκείνος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στις τιμές, δεν περιορίζεται στο πανηγύρι, στην πρόσκαιρη δόξα, αλλά προχωρεί στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα σηματοδοτεί την πορεία Του προς το Πάθος. Σε λίγες ημέρες θα μαρτυρήσει και θα θανατωθεί στον Σταυρό, για να νικήσει τον θάνατο και να χαρίσει τη ζωή.

Από την Αγία Γραφή

Κυριακή των Βαΐων

Ανάλυση εικόνας

Χριστός

Ο Χριστός ευλογεί και έχει γυρισμένο το κεφάλι του με θλιμμένο βλέμμα προς τους μαθητές Του, που Τον ακολουθούν. Γνωρίζει πως αυτοί, που τώρα τον υποδέχονται με χαρά, σε λίγες ημέρες θα φωνάζουν εναντίον Του και θα ζητούν να σταυρωθεί.

Πλήθος

Στο πλήθος υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν κλαδιά φοινικιάς και γυναίκες που κρατούν νήπια στην αγκαλιά ή βρέφη στους ώμους τους, σύμφωνα με τα λόγια, που είπε ο Χριστός στους Γραμματείς: «Ουδέποτε ανέγνωτε ότι εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον;» (Ματθ. κα’ 16).

Παιδιά

Τα παιδιά, που τόσο αγάπησε ο Χριστός, στρώνουν τα ρούχα τους στο έδαφος για να περάσει, γιατί μόνο αυτά τον αναγνωρίζουν ως βασιλιά. Άλλα παιδιά ανεβαίνουν στα δέντρα και κόβουν κλαδιά, που τα ρίχνουν κάτω, στρώνοντας με αυτά τον δρόμο του Χριστού.

Εορτασμός…
7 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα

 

 

 

 

 

Λίγες μέρες πριν από τα Πάθη και μία εβδομάδα πριν από την Ανάσταση του Κυρίου μας, οι Ισραηλίτες τον υποδέχτηκαν πανηγυρικά κατά την είσοδό Του στην πόλη πάνω σε ένα γαϊδουράκι, στρώνοντας τα ρούχα τους, πετώντας του βάγια (απ’ όπου πήρε και το όνομά της η ημέρα) και φωνάζοντας «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».