Μορφές του Πάθους

 

Μέσα στο Πάθος του Κυρίου υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο.

Τι στάση κράτησε ο καθένας μπροστά στον Σταυρό του Χριστού;

Ο όχλος

Άγιος Ιωάννης

Πέτρος και Ιούδας

Πόντιος Πιλάτος

Σίμωνας Κυρηναίος

Μυροφόρες

Λογγίνος