Μεγάλη Πέμπτη

Κατά την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη θυμόμαστε:

  • την νίψη (πλύσιμο) των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο,
  • τον Μυστικό Δείπνο, την παράδοση δηλαδή του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας στους ανθρώπους,
  • τη θαυμαστή προσευχή του Κυρίου στον Πατέρα Του και
  • την προδοσία του Ιούδα.

Αυτά τα γεγονότα συγκλονίζουν την ψυχή μας. Ο Κύριος γίνεται παράδειγμα μεγάλης ταπείνωσης. Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μάς δίνει δύναμη στον αγώνα μας, γιατί μας ενώνει με τον Κύριο.

Από την Αγία Γραφή

Γεγονότα Μεγάλης Πέμπτης

Μυστικός Δείπνος – Σκέψεις

Η αγωνία στη Γεθσημανή